Adama Thiaw Ndir

From Open Water Swimming Wiki

Adama Thiaw Ndir (or Adama Thiaw Ndar) is a Senegalese soldier and open water swimmer.

Open Water Swimming Highlight[edit]

31st Traversée à la nage Dakar-île de Gorée[edit]

==External links==